Plyn

Naše firma provádí již od počátku založení práce v oblasti plynu. Zajišťujeme kompletní dodávku materiálu včetně následné realizace a potřebných revizí pro uvedení daného zařízení do provozu.

Provádíme

 • Zajišťujeme projektovou dokumentaci plynového zařízení.
 • Zajišťujeme revize plynových zařízení.
 • Opravy plynového zařízení po revizi.
 • Montáž domovního plynovodu.
 • Montáž venkovního plynovodu.
 • Montáž nízkotlakého plynu (NTL).
 • Montáž středotlakého plnu (STL).
 • Připojování všech plynových spotřebičů
 • Výměna plynovodu v panelácích za lisovanou měď.
 • Provádíme tlakové zkoušky plynovodů.

Montáž plynu provádíme z materiálů: ocel svařovaná, měď pájená, měď lisovaná, plast

Připojování všech plynových spotřebičů

V případě zájmu můžeme zajistit kompletní dodávku i s realizací.

 • Sporáky
 • Kotle
 • Wafky
 • Ohřívače teplé vody
 • Karmy

Kompletní realizace včetně dodávky materiálu.